Šta je sito štampa?

Tehnika štampe kod koje se otisak ostvaruje na taj način što se boja potiskuje kroz štamparsku formu koja je izrađena od svile zategnute na drveni ili aluminijumski ram. Na mašinama za sitoštampu se mogu štampati uobičajeni grafički proizvodi, ali i oni namenjeni specijalnim potrebama ( skale na električnm i akustičnim uređajima, električna i integralna kola, otpornici, izdanja za slepe, neki ekskluzivni proizvodi i unikati ).

Sitoštampom se može štampati u više boja na različitim materijalima i oblicima, cilindričnim, sfernim ili savijenim oblicima. Zbog toga opseg primene sitoštampe nije ograničen, tako da se može štampati na staklenim, plastičnim, tekstilnim, metalnim, drvenim i keramičkim podlogama raznih oblikai namena. S obzirom na raznovrsne mogućnosti, ova tehnika je našla primenu u mnogim drugim industrijskim granama, a naročito pri štampanju gotovih proizvoda.

Uređaj za zlatotisak se koristi kod diplomskih radnji i posebnih dokumenata radi efektnijeg i ljepšeg izgleda. Goldpress 4+ sistem omogućuje termo tisak na:
1.sve tvrde korice
2.na sve meke korice
3.na metalni hrbat

I to u zlatnoj, srebrnoj ili boji po izboru. Za tisak koristimo setove slova i brojki veličina 3,2mm, 4mm, 5,5mm i 9mm koji se montiraju na pripadajuće ramice. Moguće je tiskanje i klišeja izradenih od strane korisnika. Na uređaju se određuje temperatura te umetne ramica sa tekstom ispod termo glave za tiskanje. Korice na koje tiskamo stavljamo ispod ramice sa slovima na određenu visinu (zavisno od debljine korica), a između njih umećemo zlatnu ili foliju neke druge boje. Kod otiskivanja koristimo ručni pritisak.

©2016. Sva prava zadržana.