Šta je offset štampa?

Ravna ofset štampa spada u tehnike indirektne štampe, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se prethodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar) a zatim sa nje na materijal za štampu.

Kod ravne štampe štampajući i neštampajući elementi nalaze se u istoj ravni, a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama.

Štamparska forma je tako pripremljena da su štampajuće površine prijemčive za boju a odbijaju vodu, dok neštampajuće površine primaju vodu a posle vlaženja odbijaju boju. Na formu se prvo nanosi sredstvo za vlaženje (voda) koje prekriva u tankom sloju oliofobne, neštampajuće elemente, dok boja koja se na formu nanosi posle vode prekriva samo oliofilne, odnosno štampajuće elemente. Postupak ravnog ofseta danas je najrasprostranjeniji postupak štampanja – pokriva 85 % štamparske delatnosti u celom svetu.

Tokom 1950-tih ofset štampa je postala najpopularniji oblik komercijalnog štampanja i bilo je mnogo poboljšanja na pločama, boji i papiru, čime su prednosti ove tehnike — brzina izrade i trajnost ploča — dovedene do vrhunca. Danas se glavnina štampe, uključujući i novine, vrši ovim procesom.

Neke od prednosti offset štampe:
1.Postojan visok kvalitet slike — oštrija i čistija štampa slova zato što se gumeni pokrivač prilagođava teksturi štampajuće površine;
2.Mogućnost korišćenja širokog spektra štampajućih površina, sem glatkog papira (na primer drvo, tkanina, metal, koža, grubi papir);
3. Brza i laka izrada štamparskih ploča;

©2016. Sva prava zadržana.